SH Consulting AB startade 2010 och idag täcker vi så gott som alla skeden i byggprocessen.

Vi Stefan & Sara
Stefan och Sara Hammare

Vi erbjuder tjänster inom projekteringsledning, projektledning, byggledning, kontrollansvarig, hjälp med utredningar, hyresgästrådgivning, åtgärdsplaner och upphandlingar i byggprocessens alla skeden i såväl små som stora projekt.

Vi har bred erfarenhet av allt från bostäder, lokaler, kontor och köpcentrum till sjukhus, industri och skolor. Som kontrollansvariga arbetar vi speciellt mycket med kulturminnesmärkta fastigheter.